Visma.net AutoPay

Elektronisk betaling

Visma.net AutoPay

Visma.net AutoPay

Snakk med en ekspert

Bankfiler på en rask og sikker måte

Visma.net Autopay er en sømløs integrasjon med nordiske banker som automatiserer manuelle prosesser for å sende og motta elektroniske inn- og utbetalinger til ditt Visma ERP system.

Visma.net Autopay håndterer alle banktransaksjoner som er knyttet til en eller flere kontantkontoer i Visma.net, hvor hver kontantkonto i sin tur er knyttet til en konto i banken.

Når betalinger er godkjent i Visma, sendes de til banken. Tilbakemeldingsfilen fra banken mottas via Visma.net AutoPay og reskontro og hovedbok oppdateres automatisk.

Med Visma.net AutoPay er det ikke nødvendig å manuelt eksportere eller importere filer, men transaksjonene på bankkontoen kommer direkte inn i ERP systemet, uten at du trenger å laste ned og opp filer.

Still et spørsmål om Visma AutoPay

BANKINTEGRASJON

Fordeler med Visma.net AutoPay

Check
Utbetalinger

AutoPay håndterer dine betalinger til Bankgiro, Plusgiro og bankkontoer med både innenlandske og utenlandske betalinger.

 

Check
Innbetalinger

Du kan også administrere dine innbetalinger i AutoPay, hvor innbetalingene kommer inn i systemet og matches mot riktig faktura ved hjelp av OCR-tolken.

Check
Transaksjoner

Andre typer transaksjoner som håndteres som inngående betalinger i AutoPay er kontoinnskudd (som tilbakebetalinger fra leverandører), innbetalte bidrag og kontooverføringer.

 

Check
Importere kontoutskrift

AutoPay importerer også kontoutskriften fra banken for å fange opp andre transaksjoner som renteutgifter, renteinntekter, bankgebyrer, lønnsutbetalinger og andre banktransaksjoner som ikke er inkludert i inn- eller utbetalinger.

Check
Enkle kontoavstemminger

Den automatiske importen av kontoutskriften via AutoPay gjør at du får et komplett grunnlag i systemet for å lage en kontoavstemming hvor du på en enkel og automatisert måte avstemmer saldoen på bankkontoen med saldoen i hovedboken.

Check
Automatisering

Visma.net er bygget for å tillate at rutineoppgaver kan automatiseres. Systemet fungerer med planlegging, som lar deg bruke tid på annet enn manuelt arbeid.

Test selv - Så mye sparer dere med automatisering i Visma.net AutoPay!

 

Visma Payment (BabelBank) avvikles 31.12.23 og erstattes av Visma.net Autopay!

Hva betyr dette for deg som kunde?

Dersom du benytter Visma Payment (BabelBank) i dag, vil du ikke lenger kunne 
benytte deg av dette gjennom Visma fra 01.01.24.

Med Visma.net AutoPay betaler du fakturaer direkte i ditt økonomisystem, sender betalinger til godkjenning, får full kontroll over alle inn og utbetalinger, samt automatisk bankavstemming.

Vil du i gang med Visma.net AutoPay allerede nå?
Send en mail til oppdrag@exsitec.no, så kontakter vi deg for å avtale fremdrift.

Proventus
Ved å bruke Autopay har vi kunnet effektivisere flere deler av bankstyringen vår. Vi har en enklere flyt for å utføre betalinger, inkludert internasjonale betalinger, og rapportering av kontohendelser har gjort det mulig å fullautomatisere enkelte prosesser og forenkle arbeidet med reskontro.
Martin Alm    |    CFO - Proventus Capital Partners
AdobeStock_91500793

AUTOPAY SAMMENLIGNET MED MANUELLE INN- OG UTBETALINGER

Innbetalinger

Steg med Visma Autopay

1. Send fakturaen til din kunde med fakturanummer / OCR

 

 

Steg med manuell prosess

1. Send faktura med referanse

2. Koble til banken

3. Last ned betalingsfil

4. Registrer betalinger i ditt ERP system

Utbetalinger

Steg med Visma.net Autopay

1. Lage betalinger

2. Godkjenn betalinger


Steg med manuell prosess

1. Lage betalingsfil

2. Logge inn i nettbanken

3. Laste opp betalingsfil/signere

4. Logge inn i nettbanken en gang til

5. Hente fil for til tilbakerapportering

6. Registrere betalinger via fil i ditt ERP system

Visma.net

 

 

Vurderer du å endre forretningssystemer?

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/AleksanderAurdal%20farge%20(1).webp

Aleksander Aurdal

Selger Visma.net

Kontakt meg