Elin Risberg
Elin Risberg
Kontakt meg

Head of digital reach & performance

Ingen barn og unge skal bli stående igjen på sidelinjen

Ingen barn og unge skal bli stående igjen på sidelinjen

Alle barn i Norge bør ha de samme mulighetene til å utfolde seg gjennom idrett og fysisk aktivitet. Dette er dessverre ikke realiteten i Norge i dag. Mange barn har ikke de mulighetene mange av oss tar for gitt, og blir derfor stående på sidelinjen. Med pandemien har enda fler enn tidligere fått økonomiske utfordringer, noe som går ut over barna og deres muligheter til å delta i organisert fysisk aktivitet.

«Det viktigste for oss, og det som alltid har vært nummer én for Mats, er at barn skal kunne leke, være fysiske, oppleve samhold og glede sammen med med andre barn. Og sånn skal det bare være, uansett om man har dårlig råd.»
sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

 

Zuccarellostiftelsen jobber med å bryte ned barrierene som står mellom barna og idrettsgleden. Barrierer som resulterer i at altfor mange blir stående igjen på sidelinjen.
Idrett kan fort bli dyrt når du tar med alt fra kjøp av utstyr og deltakeravgift til transport til/fra trening, kamper og konkurranser. Mange bor også i områder der det ikke finnes tilbud for den idretten barna ønsker å drive med. Zuccarellostiftelsen gir støtte til klubber, foreninger, enkeltindivider og andre initiativtakere for å spe på økonomien, samt å opprette nye tilbud og muligheter for idrettsglade barn og unge.

 

«Gjennom pandemien har enda flere familier fått økonomiske utfordringer. De som hadde dårlig råd fra før har fått enda dårligere råd og de som akkurat fikk det til å gå rundt får ikke det til lenger. Da er det ofte barna det går utover; at foreldre ikke kan betale for barnas organiserte idretter», sier Kristine Alcocer-Lind og fortsetter;
«Det er sårt å ikke ha råd til grunnleggende ting for barna sine. Og mange føler en skam ved å be om økonomisk hjelp.»

 

Det er ikke bare pengestøtte til klubber og familier Zuccarellostiftelsen bidrar med. For andre året på rad arrangerer de også «Barnas Sommerparadis» - en ukes sommerleir med vann- og strandaktiviteter på Hvalstrand i Asker. Dette er en gratis sommerleir, slik at blant annet barn som ikke har råd til å delta på andre camper kan delta og få en herlig sommeropplevelse sammen med andre barn fra ulike steder.

For å kunne hjelpe barn og unge er Zuccarellostiftelsen avhengig av pengestøtte fra gode samarbeidspartnere, donasjoner fra privatpersoner, initiativ som «Match Mats» og «Kom på banen», samt veldedige arrangementer.

 

VI BRYR OSS

Vi i Exsitec er opptatt av å gi tilbake til samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Les mer om hva vi bryr oss om på exsitec.no/vi-bryr-oss

Vi har blitt godt kjent med Zuccarellostiftelsen gjennom sponsornettverket til IF Frisk Asker Hockey. Å kunne bidra til Zuccarollostiftelsens viktige arbeid for barn og unge i hele Norge synes vi er veldig meningsfylt.

"Det å kunne bidra til at alle barn og unge skal ha samme muligheten som vi har hatt synes jeg er viktig å støtte oppunder. Jeg drev selv aktivt med både ski og fotball da jeg var ung. Idretten og miljøet hadde en stor og viktig rolle i min oppvekst. Jeg var heldig som hadde mulighet til å velge blant flere idretter og en familieøkonomi som gjorde det mulig. Den samme muligheten har jeg kunnet gi til mine barn. Det å kunne bidra til at alle barn og unge skal ha samme muligheten som vi har hatt synes jeg er viktig å støtte oppunder», sier Arve Inge Hoggen, leder for salgsavdelingen i Exsitec.

Vi har derfor valgt å delta på Zuccarello Classic i år også. Dette er en veldedighetsgolfturnering hvor inntekten går til Zuccarellostiftelsen og deres arbeid for at ingen barn og unge skal bli stående igjen på sidelinjen. Vi stiller med en egen Exsitec-flight og sponser et hull - sammen gir vi mulighet til de som ikke er like heldige som oss.

 

KAFFEPRATEN

Jeg inviterte Kristine Alcocer-Lind fra Zuccarellostiftelsen til en hyggelig kaffeprat om deres arbeid og viktigheten av bidrag fra næringslivet. I samtalen snakker vi om de store økonomiske utfordringene som har kommet etter pandemien, hvordan de hjelper familier i en trang økonomisk situasjon, hvor Zuccarellostiftelsen henter sine midler fra og noen av de andre prosjektene de gjennomfører. Kanskje du også blir inspirert til å støtte deres viktige arbeid for barn og unge i Norge?

 

Kontakt forfatteren
Elin Risberg
Elin Risberg

Head of digital reach & performance