Frida Widesjö
Frida Widesjö
Kontakt meg

Business Intelligence med KI – gled deg til fremtiden!

Business Intelligence med KI – gled deg til fremtiden!

Er du like opptatt av dette med beslutningsstøtte som vi er hos Exsitec? Har dere begynt å skape store verdier ved hjelp av beslutningsstøtte-løsningen dere bruker? Da vil dere sikkert også gjerne vite hvordan fremtiden ser ut når det handler om beslutningsstøtte og hva som kan bli enda bedre ved hjelp av teknologiutviklingen som stadig pågår. Akkurat nå er vi veldig nysgjerrige på hvordan kunstig intelligens (tidligere AI,  nå forkortet til KI på norsk) kan hjelpe oss til å bli enda bedre på forretningsintelligens (BI – Business Intelligence), og her er noen grunner til det:

Noe av det som gjør verktøy for beslutningsstøtte så fantastiske, er at de kan håndtere store mengder data fra ulike datakilder. Dette krever som regel massevis av arbeid med strukturering og formatering av data, noe systemet til en viss grad kan hjelpe til med. Ofte kreves det imidlertid et gedigent arbeid koblet til rens og strukturering av alle tallene; et arbeid som kan være svært tidkrevende for den som gjennomfører det, og som kan utgjøre forskjellen mellom et velfungerende verktøy og et som ikke fungerer i det hele tatt. Det er også et arbeid som bestiller eller sluttbruker merker lite til, bortsett fra timene du betaler for. Det er derfor automatiseringen av slike oppgaver, ved hjelp av KI, er noe vi tror kommer til å fullstendig forvandle arbeidet måten vi jobber på. Tid som tidligere har blitt brukt på formatering av data kan i stedet brukes på mer verdiskapende aktiviteter, som gjør at du som sluttbruker får en enda bedre og mer verdiskapende beslutningsstøtteløsning til samme, eller til og med lavere pris.

Demokratisering av data 

Et annet område hvor vi tror KI kommer til å spille en stor rolle er innenfor demokratiseringen av data. Demokratisering av data handler om å spre tilgangen til data slik at informasjon blir tilgjengelig for flere. Det er mye å vinne på å gi relevante nøkkelpersoner i en organisasjon tilgang til informasjon som kan effektivisere og utvikle arbeidshverdagen deres. Ved å for eksempel flytte resultatrapportering fra Excel til et beslutningsstøttesystem, kan ledere få mulighet til å selv analysere resultatene til spesifikke avdelinger. Tiden fra analyse til handling kan dermed kuttes ned og kunnskapen rundt virksomheten øker, samtidig som arbeidet effektiviseres.

I det store og hele handler det om å gjøre data tilgjengelig for flere i organisasjonen og på så måte muliggjøre analyser på flere ulike nivåer, slik at alle kan ta bedre og mer datadrevne beslutninger.

 

Natural Language

En måte KI kan bidra med dette er via noe som kalles Natural Language. Det innebærer at KI-motoren tar et enkelt spørsmål som f.eks. "Hvem er vår største kunde, basert på salgsverdi?" og skaper tilsvarende kode (F.eks.: FirstSortedValue(Kunde, -Aggr(Sum(FsgKroner), Kunde))) for å lese dette ut av tallene og returnere et svar til deg, uten at du trenger kunnskap om  programmering. Det holder at du behersker ditt hverdagslige språk og til en viss grad er klar over hvilke spørsmål som er interessante å stille – KI kan til og med hjelpe deg med sistnevnte. Det er ikke helt usannsynlig at KI kan identifisere mønstre og trender raskere enn du kan, og dermed også hjelpe deg med å finne disse gjennom automatiske visualiseringer i kombinasjon med et komplementerende spørsmål.

Ønsker du å vite mer om hvilke uutnyttede muligheter som finnes i din beslutningsstøtteløsning, og hvordan du med disse kan få enda mer verdi ut av det daglige arbeidet ditt? Kontakt oss, så undersøker vi hvilket potensiale blant annet KI kan ha for nettopp din organisasjon!

Les mer om Qlik Sense - en komplett plattform for dataanalyse

Kontakt forfatteren
Frida Widesjö
Frida Widesjö