Frida Widesjö
Frida Widesjö
Kontakt meg

Er KI og robotisering digitalisering?

Er KI og robotisering digitalisering?

For å svare på spørsmålet om hvorvidt KI og robotisering faller inn under begrepet digitalisering, er det lurt å starte med å definere alle begrepene.

Hva er kunstig intelligens (KI)? 

KI er intelligens som vises av maskiner, i motsetning til mennesker og dyr – såkalt naturlig intelligens. Begrepet involverer teorien om, og utviklingen av, datasystemer som kan utføre oppgaver som vanligvis krever et menneske; slik som visuell oppfatning, stemmegjenkjenning, beslutningstaking og oversettelse mellom språk. Det innebærer med andre ord simulering av menneskelig intelligens ved hjelp av maskiner. 

Hva er robotisering?

Robotikk er den teknologiske industrien som arbeider med design, konstruksjon, drift og bruk av roboter. Robotisering kan defineres som et utskifte av en person med en robot, dvs. når en robot tar over oppgaver som tidligere har blitt styrt av et menneske. Andre mener at det handler om å automatisere en prosess ved hjelp av robotstyrte verktøy.

Hva er digitalisering? 

Digitalisering innebærer en forandring i arbeidsmetoder og prosesser, basert på digitalisert informasjon. I seg selv medfører digitalisering en endring i verdien som leveres til kundene.

Hva er sammenhengen mellom digitalisering, robotisering og kunstig intelligens? 

Ifølge definisjonen av digitalisering kan robotisering og KI bare klassifiseres som dette hvis de forandrer arbeidsmetoder og prosesser. Hvis et menneskes rolle blir overtatt av en robot, kan vi konstatere at det medfører en forandring i arbeidsmetoder. Hvis KI brukes til å erstatte menneskelig intelligens, kan vi også anta at det innebærer en endring i arbeidsmetoder eller prosesser. Dette betyr at robotisering og kunstig intelligens med rimelighet faller inn under begrepet digitalisering.

Hvordan brukes robotisering og KI i dag? 

KI og robotisering brukes i praksis på en rekke forskjellige måter i dag. De siste årene har vi sett kunstig intelligens vinne over verdens ledende spillere innen blant annet sjakk og det eldgamle spillet Go. Allerede i dag blir roboter brukt i flere bransjer til forskjellige oppgaver. Det blir spådd at roboter i framtiden vil å være relativt enkle å tilrettelegge for yrker i restaurantbransjen (den fremtidige servitøren vil sannsynligvis være en robot), eldreomsorgen, helsevesenet og mye mer.

Les mer om att bli kvitt manuelt arbeid

Kontakt forfatteren
Frida Widesjö
Frida Widesjö