Eric Scott Pascual
Eric Scott Pascual
Kontakt meg

Salgsleder Exsitec Norge

Hva er ERP? - Alt du trenger å vite

Hva er ERP? - Alt du trenger å vite

Hva er ERP?

ERP er forkortelsen for Enterprise Resource Planning.
Enkelt forklart blir begrepet ERP benyttet for å beskrive den helhetlige løsningen som inneholder funksjoner for regnskap, logistikk og lager.
Sentralt i alle ERP systemer er bruken av en felles database for å støtte de fleste prosesser som brukes av flere deler av virksomheten. For eksempel kan økonomi- og salgsavdelingen få tilgang til den samme informasjonen, som de hver for seg trenger til sine formål. Til en viss grad tilbyr ERP også synkronisert rapportering og automatisering.

Hva brukes ERP til?

Grunnleggende sett brukes ERP systemet til å integrere diverse funksjoner til et helhetlig system for å effektivisere prosesser og informasjonsflyt i hele bedriften. Det er ulike ERP systemer, og de kan håndtere forskjellige prosesser som lagerplanlegging, regnskap, HR, CRM og mye mer. 

ERP systemet innehar mange forskjellige funksjoner, og dermed ha veldig ulike former avhengig av hvordan det er implementert. Det er derfor hensiktsmessig å spesifikt tilpasse ERP systemet til virksomheten, om det er et tjenesteytende selskap eller varehandelsselskap.

Vurderer du å bytte ERP-system? Les mer om å bytte ERP

 

ERP systemet muliggjør at informasjon blir hentet direkte fra ett system i stedet for å bruke forskjellige databaser og regneark, som ellers måtte ha blitt integrert manuelt. Videre er det også mulig i ERP system å koble til en portal eller et dashboard som tydelig kan formidle bedriftens KPI'er.

 

Fordeler med ERP!

ERP systemet gir en rekke fordeler til bedrifter som innfører det. En stor fordel er at ERP systemet oppfyller behovet for rask tilgang til informasjon. Videre støtter det også forretningsprosesser som informasjonssystemer, varslingssystemer og rapportering. Resultatet blir at bedriften kan spare verdifull tid og øke effektiviteten i beslutningsprosesser.

 

Hvordan tilpasse ERP for tjenesteytende selskaper?

I motsetning til selskaper som produserer produkter, er tjenesteytende selskaper ofte prosjektbaserte. Forretningssystemer for tjenesteytende selskaper er derfor designet for å kunne håndtere komplekse prosjekter, og for forskjeller i tjenester. For å øke effektiviteten i tjeneste-selskaper er det verdt å fokusere på systemer som maksimerer ressursutnyttelse, prosjektledelse, og tids- og kostnadsstyring.

Les om prosjekthåndteringsløsningen Severa Project Management

 

Hvordan tilpasse ERP for varehandelsselskaper?

Det er viktig å velge et ERP system etter behov, og ikke prøve å tilpasse virksomheten til et bestemt system. Med dagens globaliserte samfunn er det mange selskaper som både kjøper og selger sine produkter utenfor Norges grenser. I tillegg har e-handel vokst voldsomt de siste årene, og dette krever at bedriftene tilpasser sin virksomhet deretter. Innføring av et ERP system letter leveringer og logistikken i et varehandelsselskap. Det kan brukes til å overvåke hele forsyningskjeden, samt styre informasjonutvekslingen mellom kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

 

ERP som transaksjonsmotor

Det er mulig i et moderne ERP system å også bruke forretningslogikken som eksisterer i andre systemer, via såkalte API-er. Forretningssystemer er fantastiske når det gjelder å håndtere forretningsdata og transaksjoner i en virksomhet, men det er komplekse systemer som krever opplæring. Ved å integrere ERP med andre systemer kan det brukes som en transaksjonsmotor, gi andre systemer og brukere tilgang til informasjon, og bidra med viktige forretningsdata. For eksempel kan det tilpasses kunde- og leverandørportaler eller mobilapplikasjoner som gir den ansatte riktig informasjon på rett sted.

Visma.net er en transaksjonsmotor som åpner for utrolige muligheter. Det er mange systemer tilgjengelig som er spesifisert til å være førsteklasses på sine områder, og det finnes systemer som fokuserer på enkelte bransjer eller visse funksjonaliteter. Med Visma.net får du flere systemer til å samarbeide, noe som øker systemstøttens ytelse.

Vi ser ofte at dette gir kundene våre et utrolig løft. Det er mulig å ha løsninger tilpasset de respektive områder i virksomheten, der alle systemer samarbeider med ERP systemet. Dette gir fordeler til alle parter, for eksempel får en finansavdeling tidsrapportering i sanntid, automatisk fakturaer og konteringer, samtidig som innkjøpsavdelingen kan motta oppdaterte lagersaldoer.

 

Verdien av et ERP system

Hovedverdien i et ERP system ligger i at det effektiviserer og forenkler ved å bryte ned hindrene mellom forretningsenheter. Mer spesifikt oppnås følgende punkter ved å implementere et ERP system.

  • Presenterer data i sanntid, og globalt hvis ønskelig. 
  • Det gjør det mulig for bedrifter å proaktivt løse problemer, og fremme forbedringstiltak.
  • Sikrer at de økonomiske områdene stemmer overens med regelverket, og reduserer risiko
  • Automatiserer kjernevirksomheten
  • Forbedrer kundeservicen

Vil du vite mer om ERP?

ERP
Kontakt forfatteren
Eric Scott Pascual
Eric Scott Pascual

Salgsleder Exsitec Norge