Erik Ahlepil
Erik Ahlepil
Kontakt meg

Forretningsutvikler Spend Management, Existec Sverige

Hva er Medius AP Automation (tidligere MediusFlow)?

Hva er Medius AP Automation (tidligere MediusFlow)?

Har du noen gang tenkt på dette med fakturahåndtering, nærmere bestemt elektronisk fakturahåndtering? Det har kanskje ført deg til å tenke på hva Medius AP Automation (tidligere MediusFlow) er.

Medius AP Automation (MediusFlow) brukes til elektronisk fakturabehandling; det optimaliserer og automatiserer hele faktureringsprosessen fra start til slutt. Innkjøp, attestering og betaling behandles uten problemer. Med Medius AP Automation (MediusFlow) kan bedrifter redusere eller eliminere det manuelle arbeidet i fakturahåndteringen. Faktisk har så mange som 90 % av kundene til Medius fullautomatisert sin fakturabehandling.

De største fordelene med Medius AP Automation (MediusFlow)

  • Økt effektivitet
  • Økt økonomisk kontroll
  • Redusert manuelt arbeid
  • Raskere faktureringsprosess

Hva tilbyr Medius AP Automation (MediusFlow)?

  • Medius AP Automation (MediusFlow) tilbyr skanning av fakturaer og datafangst som digitaliserer og importerer dataene fakturabehandlingen krever.
  • Fakturaer kan bokføres automatisk ut ifra et regelsett basert på dine egne preferanser. En konteringsmal er også tilgjengelig som støtte.
  • Automatisk distribusjon av fakturaer til attestering. Dette kan styres slik at de følger organisasjonsstruktur og firmapolicy.
  • En mobil løsning som gir brukerne tilgang hvor som helst og når som helst. Muligheten til å attestere fakturaer uansett hvor du er.
  • Systemet kan matche gjentatte fakturaer mot en leverandørs betalingsplan, noe som skaper en automatisert og enkel prosess.
  • Takket være Medius AP Automation (MediusFlow) kan synkroniserte data integreres i ditt ERP-system.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med elektronisk fakturabehandling.

Kontakt forfatteren
Erik Ahlepil
Erik Ahlepil

Forretningsutvikler Spend Management, Existec Sverige