Johan Kallblad
Johan Kallblad
Kontakt meg

Konsernsjef Exsitec

Guide: Dette innebærer strategi for din bedrift

Guide: Dette innebærer strategi for din bedrift

Strategi definerer planen for hvordan et gitt mål skal oppnås. Fokus ligger på forholdet mellom de resultatene man er ute etter og de ressursene som er tilgjengelige. Strategi er et bredt begrep som kan deles opp i to deler – forretningsstrategi og konkurransestrategi.


FORRETNINGSSTRATEGI VS. KONKURRANSESTRATEGI

Forretningsstrategi

En forretningsstrategi definerer markedet som bedriften skal operere i, og hvilke andre bedrifter den kommer til å ha med å gjøre. Målet og visjonen til bedriften danner ofte grunnlag for forretningsstrategien; det vil si hva bedriften gjør, hvorfor den eksisterer, og hva den sikter mot å bli.

 

Konkurransestrategi

På den andre siden så tar konkurransestrategien hensyn til hva som kjennetegner bedriftens evner, styrker og svakheter i forhold til det aktuelle markedet, i tillegg til konkurrentenes evner, styrker og svakheter. En konkurransestrategi definerer rett og slett evnen som bedriften har til å konkurrere i markedet.

 

Konkurransestrategiens 5 faktor-modell

Michael Porter utformet en innflytelsesrik modell med 5 faktorer for å illustrere hva som driver konkurransen i et marked:

 

 1. Trusler fra nye aktører i markedet
 2. Trusler fra substituerbare varer eller tjenester 
 3. Forhandlingsstyrken blant leverandører
 4. Forhandlingsstyrken blant kunder
 5. Rivalisering mellom eksisterende bedrifter

 

Tre klassiskE MARKEDSSTRATEGIER

Utover disse punktene mener Porter at en bedrift opererer med en av tre klassiske markedsstrategier for å posisjonere seg opp mot konkurrenter: (1) fokus, (2) differensiering eller (3) kostnadsledelse.

 

Fokus

Med en fokusstrategi retter bedriften seg til en spesifikk del av markedet med et nisjetilbud.

 

Differensiering

En differensieringsstrategi handler om å tilby en vare eller tjeneste som skiller seg fra øvrige tilbud på markedet, og dermed levere et tilbud som har en høyere verdi enn konkurrentenes. En slik strategi krever betydelig research om markedet, utvikling og et effektivt team for salg og markedsføring.

 

Kostnadsledelse

Til slutt er kostnadsledelse en strategi som går ut på å øke gevinsten til bedriften. Dette oppnås enten ved å redusere kostnader samtidig som salgsprisene holder seg på et markedsnivå, eller ved å skaffe markedsandeler gjennom prisreduksjon.

schackmatt-foretag-strategi

HVILKE FAKTORER PÅVIRKER STRATEGIEN?

Bedriften må ta hensyn til en rekke faktorer når den skal utforme både forretnings- og konkurransestrategi. Det kan være faktorer som blant annet:

 • Vare- og tjenestetilbud på markedet
 • Aktiviteter i salgs- og markedsføringsavdelingen
 • Produksjonskapasitet og produksjonsevne
 • Mål for størrelse og utvikling
 • Markedstyper og markedsbehov
 • Mål for avkastning og fortjeneste
 • Teknologiske utviklingstrender

Strategiformer for BEDRIFTER

Tre klassiske strategiformer kan brukes som grunnlag når man utformer strategien til bedriften sin:

 1. Optimalisering
  Hensikten er å bli ledende innenfor bransjen når det gjelder pris og tilfredshet. Strategien tar utgangspunkt i produksjon og leveranse av varer og tjenester.
 2. Kundeintimitet
  Strategien er basert på å tilpasse og skape løsninger ut fra kundens behov. Målet er å skape langsiktige relasjoner med kundene sine og dermed oppnå både lojalitet og fortjeneste.
 3. Produktledelse
  Innenfor produktledelse handler strategien om rask kommersialisering av muligheter for å skape innovative tilbud. Strategien går ut på kontinuerlig utvikling av toppmoderne varer og tjenester.

Strategi LØNNER SEG

En strategisk plan veileder deg i et arbeid som ellers kan føles noe diffust. Når en bedrift uttaler seg om mål og visjoner, kan det være vanskelig å se hvordan målene og visjonene helt konkret skal iverksettes. En strategi bør derfor inneholde en langsiktig plan for fremtiden, men også støttes av kortsiktige og konkrete mål. Å utforme en strategi kan virke komplisert og krevende i starten, men gir stor gevinst dersom arbeidet er godt gjennomført.

Vil du snakke mer om strategi for din virksomhet? Kontakt meg!

 

Kontakt forfatteren
Johan Kallblad
Johan Kallblad

Konsernsjef Exsitec