Budsjett og prognose

Effektiviser budsjett- og prognosearbeidet ved at innsamling, sammenstilling og distribuering av budsjettdata fra flere kilder og brukere gjøres i ett og samme system, samtidig som du øker kontrollen.

Budsjettering og prognostisering

-en av de mest krevende prosessene i organisasjonen

Mange av de arbeidskrevende prosessene i organisasjonen har som oftest allerede et system eller hjelpemiddel for å lette arbeidet, effektivisere prosessene og frigjøre tid. Budsjett- og prognosearbeidet er en av prosessene som oftest blir oversett når en bedrift undersøker anskaffelse av systemstøtte, til tross for dens store og viktige betydning i organisasjonen.

data-analysis-white

Digitalt verktøy for økonomiavdelingen

 
Et budsjett- og prognosesystem støtter og kompenserer for manglene som dagens kalkyleverktøy har. 

Systemene lar økonomiavdelingen ha kontroll over hvem som har tilgang til ulike deler av budsjetteringsarbeidet og kan enkelt fordele ansvar til sine brukere og sammenstille deres data.

Budsjett- og prognosearbeidet er vanligvis en manuell og belastende jobb, men ved hjelp av et budsjett- og prognosesystem kan flere personer i organisasjonen involveres i arbeidet.

Check
Få mer gjort på mindre tid.
Effektiviser planleggingen ved å automatisere og integrere prosessene, data og organisasjon.
Check
Sikre kvaliteten på tallene dine. 
Få mer kontroll over prosessene og dataen, og få full sporbarhet på hvem som har gjort hva, og når.
Check
Kutt ned på kalendertid. 
Med raskere prosesser kan du prognostisere oftere, samt agere tidligere og mer datadrevet når det oppstår avvik.
https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Mona%20Bokneberg%20(rund).png
Mona Bokneberg

Forretningsutvkling

Spør meg om budsjett og prognose