Budsjett og prognose

Effektiviser budsjett- og prognosearbeidet ved at innsamling av budsjettdata fra flere kilder og brukere, samt distribuering av data til flere kilder og brukere gjøres i ett og samme system, samtidig som du øker kontrollen.

En av de mest krevende prosessene i organisasjonen

Ett budsjett og prognosesystem er ikke et kalkyleverktøy. Det er et hjelpemiddel som skaper et arbeidsrom og letter arbeidet for de ansatte.

Mange av de andre arbeidskrevende prosessene i organisasjoner har som oftest allerede et system eller andre hjelpemiddel for å underlette arbeidet, effektivisere og frigjøre tid. Men budsjett- og prognosearbeidet er en av prosessene som oftest blir oversett når en bedrift undersøker anskaffelse av systemstøtte, til tross for dens betydning i organisasjonen.

Digitalt verktøy for økonomiavdelingen

Et budsjett- og prognosesystem støtter og kompenserer for manglene som dagens kalkyleverktøy har, og fungerer som et utmerket supplement til budsjettarbeidet.


Systemene lar økonomiavdelingen ha kontroll over hvem som har tilgang til ulike deler av budsjetteringsarbeidet og kan enkelt fordele ansvar til sine brukere og  enkelt sammenstille deres data.

Budsjett- og prognosearbeid er vanligvis en manuell og individuelt belastende jobb, men ved hjelp av et Budsjett- og prognosesystem kan flere personer i organisasjonen involveres i arbeidet og lage et budsjett som er mer ærlig og nærmere virksomheten med fordelt eierskap.

 

Check
Få mer gjort på mindre tid.
Effektiviser planleggingen ved å automatisere og integrere prosessene, data og organisasjon.
Check
Sikre kvaliteten på tallene dine. 
Få mer kontroll over prosessene og dataen, og få full sporbarhet på hvem som har gjort hva, og når.
Check
Kutt ned på kalendertid. 
Med raskere prosesser kan du prognostisere oftere, samt agere tidligere og mer datadrevet når det oppstår avvik.
https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Logo%20med%20padding%20(2).webp
Rune Solås

Forretningsutvkling

Mobil: 975 23 924
Epost: rune.solas@exsitec.no

Spør meg om budsjett og prognose