Laura Landmark
Laura Landmark
Kontakt meg

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence

Hvordan Business Intelligence støtter den strategiske CFO

Hvordan Business Intelligence støtter den strategiske CFO

Det uforutsigbare forretningslandskapet som beveger seg raskt krever at moderne, strategiske finansdirektører tar sin plass i styrerommet og har en sterk ledende rolle. Økonomidirektører har ofte praktisk innsikt i hele virksomhetens funksjoner, og det er viktig at disse blir utnyttet.

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Den moderne finansdirektøren er først og fremst opptatt av å være fremtidsrettet og å ha tilgang til faktabasert kunnskap. I den forbindelse hjelper Business Intelligence-løsninger å oppnå et 360-graders perspektiv med mulighet til å drille ned til de underliggende detaljene. Dette fugleperspektivet endres kontinuerlig. Se på det som en GPS, du er alltid orientert om hvor du er, hvor du er på vei, din posisjon og retning ... raskt og enkelt!

 

Identifisere og analysere

Den moderne finansdirektøren har også fokus på å identifisere og analysere muligheter og risikoer for å få virksomheten til å ta mer verdiskapende beslutninger. Her kan et BI-verktøy rundt Risk (som Profitbase Risk) hjelpe med å spore opp de største truslene, samt overvåke trender over tid.

En CFO må vurdere kritiske forretningsspørsmål som;

  • Er vi på vei i riktig retning, eller glir vi bakover?
  • Holder vi tritt med våre konkurrenter?
  • Klarer vi å tiltrekke og beholde de beste team-medlemmene?
  • Har vi sterk kapital? Dvs. har vi nok ressurser (inkludert kontanter) til å støtte forretningens vekst?
  • Har vi trygge arbeidsforhold for våre ansatte?

Listen fortsetter i det uendelige.

 

Abonnere på Økonombloggen


Kontinuerlig overvåkning

Utviklingen av risiko over tid er svært utfordrende å overvåke i et Excel-ark. Versjonskontroll er vanskelig, dvs. sporing av "hvordan lå vi an i denne perioden i fjor/forrige kvartal/mnd med den og den risikoen?" er ingen enkel prestasjon om regneark er det eneste brukte verktøyet for risikostyring.

Alt det ovennevnte må overvåkes kontinuerlig og på ad hoc-basis gjennom eksempelvis utarbeidelse av kost-nytteanalyser, konsekvensprognoser, scenarioplanlegging, budsjetter, simuleringsmodeller/sensitivitetsanalyser, risikovurderinger i tillegg til analyse av andre ikke-finansielle data. Den moderne finansdirektøren får aldri anledning til å kjede seg!

Alle disse usikkerhetene står og faller på god beslutningsstøtte for å finne svar. Beslutningsprosessen består blant annet av innsamling og evaluering av historiske data på valgt område og idégenerering rettet mot den spesifikke beslutningssituasjonen, i tillegg til å evaluere passende alternativer. Alt dette må sees i lys av selskapets mål. I slike prosesser er det avgjørende at data og analyseverktøy er lett tilgjengelig.

 

Beslutninger

Beslutninger kommer i alle former og størrelser, fra store til små, og omhandler alle ledd i verdikjeden. Felles for alle verdiøkende beslutninger er at økonomiske prognoser, samt mulighets- og risikovurderinger, utgjør en vesentlig del av beslutningen.

Den moderne finansdirektøren styrer ikke skuta kun basert på tro, intuisjon eller magefølelse (selv om vi vi vet at magien ofte ligger her!), men dette gjøres hånd i hånd med faktabasert analyse. Ingen bedriftsleder kan styre basert på magefølelse– i hvert fall ikke over lengre tid!

Den moderne CFO jobber tett med controller og revisor, som begge tar en mer bakoverskuende rolle i økonomifunksjonen. Dermed har en CFO en viktig rolle å spille ved å holde blikket rettet fremover. Å navigere en reise med utsikt bakover alene er risikabelt, selv om dagens ståsted er et godt utgangspunkt for å vite hvor vi er på vei. Alstå trenger vi både bak- og sidespeilene i tillegg til en krystallklar frontrute for å kunne navigere virksomheten.

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Automatisering

En fantastisk mulighet for den moderne finansdirektør er å automatisere datainnsamling, datatransformasjon og -visualisering slik at man alltid har et oppdatert 360-graders perspektiv. Helt til fingerspissene! Hvor som helst, når som helst. Slik skapes rom for ettertanke og refleksjon. Det er her den virkelige verdien ligger.

Tiden for å navigere i blinde, eller bruke lange timer på å sy sammen rapporter i Excel, er forbi. Dette er Ikke lenger bare unødvendig, det er heller ikke en levedyktig ledelsesmetode.

Det finnes gode verktøy som vil gjøre grunnarbeidet for deg, slik at du som moderne finansdirektør kan skinne - og ikke minst trives i din bedrift. Noe som gir alle muligheter for å skape verdi i virksomheten, og sikre langsiktig overlevelse.

 

Les mer om om budsjettering og prognostisering ->

Kontakt forfatteren
Laura Landmark
Laura Landmark

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence