Laura Landmark
Laura Landmark
Kontakt meg

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence

Hva er forskjellen på Business Intelligence (BI) og rapportering?

Hva er forskjellen på Business Intelligence (BI) og rapportering?
Hva er egentlig forskjellen, og hvorfor er det viktig å forstå?
Mange bruker ordene Business Intelligence og rapportering som synonymer, men faktisk refererer de til to ulike konsepter.
I dette blogginnlegget definerer vi begge begrepene og forklarer forskjellen og hvorfor det er viktig å vite.

God lesning!

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Hva er forskjellen, og hvorfor er det viktig å forstå?

Mange bruker ordene Business Intelligence (BI) / forretningsintelligens og rapportering som synonymer, men faktisk refererer de til to ulike konsepter. Selv om begge disse begrepene er viktige for organisasjoner som ønsker å ta informerte, data-drevne beslutninger, er det viktig å forstå hva som skiller dem fra hverandre.

 

Definisjoner

La oss starte med å definere begge begrepene.

Business Intelligence (BI) / forretningsintelligens refererer til verktøyene, teknologiene og prosessene som organisasjoner bruker for å analysere og forstå data. Dette kan inkludere alt fra datautvinning og datavisualisering til prediktiv analyse og maskinlæring. Målet med BI er å gi organisasjoner innsikt og trender som de kanskje ikke ville ha sett ellers, slik at de kan ta bedre, mer informerte beslutninger.

Rapportering refererer til prosessen med å presentere data på en strukturert og organisert måte. Dette kan inkludere å lage tabeller, diagrammer og grafer for å hjelpe til med å visualisere data, samt å skrive sammendrag og analyser for å hjelpe med å tolke data. Rapportering er en viktig del av BI, men det er bare en del av puslespillet. 

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Forskjellen

En enkel måte å huske forskjellen mellom BI og rapportering er å tenke på BI som et sett med verktøy og prosesser som hjelper organisasjoner å forstå data, mens rapportering er måten å presentere denne forståelsen på.

"Business Intelligence handler ikke om å gi riktig svar, men om å stille de riktige spørsmålene."

Selv om Business Intelligence (BI) og rapportering er to ulike konsepter, er de ofte nært knyttet til hverandre. For eksempel kan BI-verktøy hjelpe til med å samle inn data som deretter kan presenteres gjennom rapportering. På samme måte kan rapportering bidra til å formidle resultatene av BI-analyser på en oversiktlig måte, slik at beslutningstakere enkelt kan forstå dem.

 

Så hvorfor er det viktig å forstå forskjellen mellom Business Intelligence (BI) og rapportering?

Det finnes flere gode grunner! Den viktigste er kanskje at det kan bidra til å sikre sannsynligheten for at organisasjoner tar velinformerte og langsiktige beslutninger som kan være til gavn for både selskapet og dets interessenter.

 

Kort oppsummert

Business Intelligence/forretningsintelligens og rapportering er to ulike konsepter, selv om de ofte er nært knyttet til hverandre. Business Intelligence/forretningsintelligens dreier seg om å analysere og forstå data, mens rapportering handler om å presentere denne forståelsen på en oversiktlig måte. Begge deler er viktige for organisasjoner som ønsker å ta informerte, data-drevne beslutninger, og det er viktig å forstå forskjellen mellom dem for å kunne velge riktige verktøy og teknologier, få mest mulig ut av data, og ta strukturerte og systematiske beslutninger.

 

Abonnere på Økonombloggen


For mer innsikt innen tema kan du lese mer om følgende:

Hva er Business Intelligence (BI)

Hvordan finne den rette Business Intelligence (BI) konsulenten?

Hvordan Business Intelligence støtter den strategiske CFO

Innsikt - mer enn bare oversikt

Mer om BI og rapportering og våre BI løsninger

BI
Kontakt forfatteren
Laura Landmark
Laura Landmark

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence