Anders Ranum Nordahl
Anders Ranum Nordahl
Kontakt meg

CEO i Exsitec AS

Hva forventes av en CFO i 2024?

Hva forventes av en CFO i 2024?

Vi i Exsitec lar oss imponere av alle flinke CFO’er og økonomiledere der ute. I 2023 har vi hatt spesielt gode muligheter for å la oss imponere. Vi har gjennomført to givende inspirasjonsevent hvor vi har fått treffe flere titalls CFO’er. På disse eventene har vi forsøkt å inspirere om teknologi og vi har hatt en unik mulighet til å diskutere fremtiden sammen med dem. Vi har enorm respekt for den jobben de gjør, de endringene de står overfor og den økte kompleksiteten de kjenner på kroppen. Dette har inspirert meg til å oppsummere forventningene til en CFO for 2024.

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

 

Som leder av Exsitec jobber jeg naturligvis tett med vår egen CFO, en av mine desidert viktigste sparringspartnere i hverdagen. Jeg har klare forventninger til hva rollen skal levere på. Regnskapsmessig korrekt rapportering på historiske tall er selvfølgelig en bærebjelke i en CFO sitt ansvar. Men, det er gårsdagen. Jeg trenger en CFO som løfter blikket og jobber sammen med meg for å løse morgendagens utfordringer. Det er langt mer komplekst og krever mer enn kun god regnskapsforståelse.

 

Mine viktigste forventninger til en CFO i 2024

Teknologisk forståelse

Teknologi gir flere muligheter enn noen gang. For en CFO er teknologisk forståelse helt avgjørende. Teknologi forenkler og effektiviserer arbeidet med regnskap og historiske tall, det skal vi bruke så lite tid på som mulig. Teknologi gjør det samtidig mulig å spå om fremtiden. Rapportering i sanntid, hvor økonomiske data sammenstilles med annen relevant informasjon for å gi løpende ledelsesstøtte er utrolig verdifullt. I 2024 må en CFO ha eierskap til slike initiativ og forstå de mulighetene som ligger i moderne verktøy og teknologi.

 

Strategisk hode

Hovedfokuset til en CFO skal være fremover. CFO'en må forstå virksomheten i et bredere perspektiv enn kun gjennom regnskapsrapportering. Fremtidige utfordringer og muligheter må identifiseres. Fokus kan aldri være hvorfor forrige kvartal var for dårlig, det må alltid være hvordan neste kvartal skal bli bra. Fokus skal flyttes lenge før de endelige tallene er rapportert og løpende rapportering og måling må gjenspeile dette.

 

Risikostyring og compliance

En CFO har en viktig rolle som finansiell navigatør. CFO'en skal kontinuerlig håndtere selskapets finansielle risiko og alltid sikre selskapets økonomiske levedyktighet. Samtidig hviler et tungt ansvar rundt myndighetsrapportering og compliance på CFO’ens skuldre. Bærekraft, åpenhet og andre regulatoriske krav øker kompleksiteten i dette arbeidet fra år til år. 

 

Kommunikasjon

CFO er en sentral rolle som skal være synlig i organisasjonen. Dette forsterkes av et økt fokus på strategi og virksomhetskritisk rapportering og måling. En dyktig CFO må evne å kommunisere godt med organisasjonen om komplekse økonomiske sammenhenger. De må underbygge strategi med relevante økonomiske nøkkeltall og samarbeide tett med andre ledere, styret, eiere og ulike interne og eksterne interessenter.CFO'en blir en uvurderlig ressurs

Som leder av Exsitec ser jeg etter en CFO som ikke bare mestrer historiske tall, men som også omfavner teknologiske muligheter for sanntidsrapportering og analyse. Vår CFO må ha et strategisk fokus, identifisere utfordringer før de oppstår og lede selskapet gjennom finansielle farvann med bærekraft og åpenhet som kompass. Kommunikasjon er viktig og en dyktig CFO må kunne formidle komplekse økonomiske sammenhenger klart og engasjerende. De som lykkes med dette som CFO er meget godt posisjonert for fremtiden og vil være en uvurderlig ressurs for sine selskaper fremover. 


Abonner på Økonombloggen

Kontakt forfatteren
Anders Ranum Nordahl
Anders Ranum Nordahl

CEO i Exsitec AS