Arve Inge Hoggen
Arve Inge Hoggen
Kontakt meg

Daglig leder Existec Norge

Innsikt - mer enn bare oversikt.

Innsikt - mer enn bare oversikt.
I ukens innlegg på økonombloggen deler vår egen CEO, Arve Inge Hoggen, sine tanker rundt det og ha oversikt og ikke minst innsikt i egen virksomhet. Han deler også sitt beste råd til deg for 2023!

God lesning!


Jeg har jobbet i virksomheten lenge, men har kun vært daglig leder siden i høst. Den siste tiden har jeg satt mål og retning for 2023 sammen med mine medarbeidere og styret.
Jeg er selvfølgelig opptatt av å levere på disse målsettingene og har derfor gjort meg noen tanker om målstyring. 

I dette innlegget vil jeg dele mine tanker som en relativt ny daglig leder. 

 

Første oppgave - oversikt

Min første hovedoppgave i høst var å skaffe meg en oversikt over virksomheten. For å få en god oversikt måtte jeg få bedre innsikt i hva vi gjør bra og hva vi gjør mindre bra.
Det vi gjør bra bør vi fortsette med og gjøre mer av. Det vi derimot gjør dårlig må vi forbedre eller slutte med. For å skaffe meg denne innsikten måtte jeg manuelt hente frem eller få masse data fra ulike system, for deretter å tolke dem før jeg kunne forstå de ulike sammenhengene. 

Jeg har konkludert med at jeg må unngå for mange detaljer, det tar for mye tid. Men jeg må vite mer enn bare det å ha en oversikt.

I dette innlegget fokuserer jeg derfor på det vi i Exsitec kaller Innsikt. 
Innsikt er grundig forståelse, kyndighet; det å se sammenhenger man ikke har sett.
-Store norske leksikon 

Abonnere på Økonombloggen

 

Systemstøtte for bedre innsikt 

I høst gikk vi igjennom hvilken systemstøtte Exsitec benyttet som ga oss innsikt. Videre så vi om vi kunne oppnå mer og bedre innsikt ved å benytte flere av løsningene vi selger ut i markedet. Vi kan kanskje si at vi har vært litt "skomakerens barn". I dette prosjektet har vi erkjent at det ikke skal så mye tid til for å gi en bedre innsikt til meg, andre ledere eller de ansatte gjennom de løsninger og tjenester vi tilbyr. 
 
Nå har vi fått innsikt i flere ulike systemer og satt dette sammen i gode dashboards.  
Vi har blant annet innsikt i: 

  • Kunderelasjoner og salgsprosesser i CRM systemene 
  • Trafikk og konvertering fra Websider
  • Faktureringsgrad fra Timesystem  
  • Data fra underleverandører (Lisensoversikter)
  • Mye god data fra eget økonomisystem 

Dashbordene gir oss god innsikt helt ned på avdelinger, team, prosjekter, kunder, leverandører, og ansatte. Vi setter også sammen KPI’er som er viktige for oss som bedrift og tar pulsen på disse ukentlig. 

 

Datakvalitet 

Det jeg videre har erfart er at kvalitet i grunndata og kodestruktur, som blant annet kontostreng og grupperinger, også må være på plass. Dersom vi finner avvik rettes disse fortløpende slik at vi over tid stoler på den innsikten systemene gir oss.   

Personlig har jeg nå fått en mye bedre innsikt i virksomheten. Jeg ser på prognoser, salgscase, prosjekter, ulike faktureringsgrader og ikke minst vår indre effektivitet.  

Daglig møter vi flere kunder som har mange av de samme utfordringene vi har hatt. Det tar for lang tid og krever for mange detaljer for å kunne få en oversiktlig og god innsikt i virksomheten.  

 

Mitt beste råd 

Hva er så mitt beste råd til andre ledere og økonomer for 2023?
Ha god innsikt i hele bedriften!  

Ikke bare med ett ensidig fokus på økonomi, men også innsikt i kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og hvordan det går innen de ulike avdelinger og team i virksomheten. Totalen av alt gir resultater, og for å kunne få enda bedre resultater fremover må du ha innsikt i hva som skjer og hva som påvirker hverandre. 

 

Er du nysgjerrig på hvordan du kan skape en bedre innsikt i egen bedrift i 2023 tar vi gjerne en prat med deg. Du kan også  lese bloggene:

Hva er Business Intelligence (BI)? 

Hvordan optimalisere KPI’er ved hjelp av dataautomatisering 

 

Abonnere på Økonombloggen

Kontakt forfatteren
Arve Inge Hoggen
Arve Inge Hoggen

Daglig leder Existec Norge