Tove Rustas Wiegurd
Tove Rustas Wiegurd
Kontakt meg

Fremtidens budsjettering - beyond budgeting

Fremtidens budsjettering - beyond budgeting

Budsjettet er et økonomisk styringsverktøy som har til hensikt å lede virksomheter mot sine økonomiske og strategiske mål. Men gjør det alltid det? Oppfyller budsjettet formålet det forventes å oppfylle?

Budsjettfri styring, også kalt dynamisk styring, er et moderne perspektiv på budsjett og prognoser og er en økende trend. Jan Wallander, som tidligere var administrerende direktør i den svenske Handelsbanken, var en av de store forkjemperne for budsjettfri styring. Han var tidlig i forkant med å bruke denne typen dynamisk styring i organisasjonen.

Abonnere på Økonombloggen

 

Allerede tidlig på 1970-tallet ble budsjettfri styring innført i Handelsbanken, og i stedet for budsjettering jobbet de heller nøye med oppfølging, og dette ble en stor suksess. Siden den gang har flere andre store konsern, mellomstore bedrifter og små bedrifter innført tankesettet uten budsjettering og fullstendig avskaffet klassisk budsjettering for kontroll og oppfølging. Eksempler på selskaper som jobber uten budsjett er Volvo, SKF, Alfa Laval, Atlas Copco, Ericsson, Vattenfall, Trelleborg, Ahlsell, Höganäs og Akademiska hus.

 

Hva er styring uten budsjett?

Men hva er så styring uten budsjett? Begrepet vokste frem i arbeidet med at budsjettprosessen ofte koster mer enn den smaker, og når budsjettet fort blir utdatert kjennes alt arbeidet unødvendig. Å ha en fornuftig hypotese om fremtiden er nesten som at det er umulig å sette et budsjett hvert år i det endringstempoet verden har i dag, noe som 2020 har gitt oss en forsmak på.

I budsjettarbeidets begynnelse var ikke verden i en så rask endring som nå, og mulighetene for langsiktig planlegging var mye større. Det var jo egentlig først ved starten av oljekrisen på 70-tallet at verden viste seg å stadig gå i raskere endringstempo, bli mer uforutsigbar og perspektivet ble kortere. Det kan være at du setter deg mer fast i budsjettet enn i stedet for å tilpasse deg nye forhold. Den budsjettfrie ledelsen etterstreber ikke kontroll, men ønsker å finne handlingsmuligheter der organisasjonen kan endre seg etter omverdenen.Fokuser på aktiv prognostisering

I stedet for å jobbe med et årsbudsjett betyr budsjettfri styring å jobbe aktivt med prognose. I praksis betyr det at prognosene utarbeides hyppigere og på et mer helhetlig nivå. Du kan også jobbe med mål og drift, som påvirker resultater og nøkkeltall på kort og lang sikt.

Jo hyppigere prognosene utarbeides, jo større behov har du for digital støtte. Uten digital støtte vil du drukne fullstendig i all administreringen som en prognoseprosess kan medføre. Bruk heller mer tid på å skape kundeverdi! Dagens velutviklede systemer frigjør også muligheten for å bruke prediktive analyser eller AI for å lage automatisk genererte prognoser basert på tidligere mønstre. Denne typen automatiske prognoser er allerede mye brukt i innkjøpssystemer og lagersystemer.

 

 

Risiko med styring uten budsjett?

Mange bedrifter har valgt å gå over til budsjettfri styring og har sett store fordeler med dette. På samme måte er det noen selskaper som har testet den budsjettfrie varianten og deretter valgt å gå tilbake til en tradisjonell budsjettering. Bedrifter med stor sesongvariasjon, mange ledernivåer og store forskjeller mellom avdelingene kan ha utfordringer med å gå over til budsjettfri ledelse. Risikoer med budsjettfri styring kan i disse tilfellene være at det er vanskelig å omstille seg raskt nok, at det kreves mer av organisasjonen og gir vanskeligheter med å få oversikt dersom organisasjonen internt har store forskjeller.

 

Fordeler med styring uten budsjett?

Styring uten budsjett er kanskje ikke egnet for alle typer selskaper. Arbeidsmetoden egner seg derimot for de aktivitetene hvor man har mulighet til å sammenligne seg med andre i lignende situasjon. Sammenlign deg i stedet med konkurrentene dine og målene dine.

Bedrifter som våger å gå til det skrittet med å teste budsjettfri styring, ser ofte flere positive effekter av dette. Dynamisk ledelse gagner virksomhetens omstillingsevne og bidrar til å være mer forberedt på konkurranse og endrede forhold i omverdenen. Bedrifter som kommer nærmere kunden kan tilpasse seg hvordan kundens behov endres. Beslutninger tas raskere innad i bedriften og den dynamiske kontrollen gir rom for å prøve nye typer løsninger. Budsjettfri styring betyr større fleksibilitet, mindre krevende prosesser og større ansvar i organisasjonen.

 


Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte oss kundesenter@exsitec.no
 

 

Abonnere på Økonombloggen
Kontakt forfatteren
Tove Rustas Wiegurd
Tove Rustas Wiegurd