Mona Bokneberg
Mona Bokneberg
Kontakt meg

Hvordan optimalisere KPI’er ved hjelp av dataautomatisering

Hvordan optimalisere KPI’er ved hjelp av dataautomatisering

God datakvalitet er alfa omega for å få den korrekte innsikten om din virksomet. Ved å integrere data fra alle dine system og samle dem ett sted får du den innsikten du trenger.

I dette innlegget får du flere tips om hvordan dette bør gjøres

God lesning!

Hvordan optimaliserere sine KPI’er ved hjelp av dataautomatisering

Virksomhetsstyring er, og har alltid vært, "a numbers game".
Nå tar big data og dataautomatisering nøkkelindikatorer til et nytt nivå.

Mens dataflyt åpner for å forbedre økonomiske KPI'er, har det også vist seg å være en utfordring å administrere disse dataene og transformere dem til handlingskraftig innsikt! Utfordringene gjelder spesielt i selskaper med data som er spredt i ulike systemer og er preget av siloer, datahull og inkonsekvens i type og kvalitet.

For å utnytte potensialet i datadrevet styring fullt ut, må virksomheten gå tilbake til første steg: innhenting av selve bedriftsdataene. Du må sikre at nettopp de riktige dataene blir fanget opp og at datainitiativer er i henhold til de økonomiske strategier og forretningsmål. Nøkkelen er å holde fokus på datastyring og kontroll på hvem som eier datamodellen.

Før du i det hele tatt kan tenke på å få innsikt og verdi ut av dataene, trenger du en god måte å få dataene inn i systemene på og en god måte å styre dem på, slik at de er brukbare.

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Økonomiavdelingen må ha eierskap i datamodellen

Det er mye å hente ved å utnytte dataen og å gjennomføre avanserte analyser for å øke marginene, men har du ikke én felles kilde til sannhet kan du fort bli sittende fast i en syklus av uendelige avstemminger og tvilsom dataintegritet – som igjen reduserer dataverdien for virksomheten.

Historisk har IT-ansvarlige hatt eneansvar for bedriftens datamodell, uten å ha  em fullstendig forståelse av hva som kreves for å innfri KPI’ene. Dette har ofte ført til mye overflødig og lite produktivt arbeid. Å samkjøre mål og ansvar er sentralt for datastyring. Som en del av denne prosessen bør økonomiansvarlige ha en viss eierandel i datamodellen, i samråd med IT.

Økonomiavdelingen har inngående forståelse av beregningene, kildene, definisjonene og kartleggingen av finansielle data. IT-avdelingen kontrollerer at systemene og infrastrukturen fungerer i henhold til ledelsens krav til dataflyt og visualisering av data.

Evnen til å effektivt kunne utnytte økonomiske data gjør det mulig for bedrifter å skalere opp i perioder med vekst, og dette til relativt lave administrative kostnader.

 

Riktig data – internt og eksternt – utgjør hele forskjellen

For å få betydningsfull innsikt, samt utføre datadrevne beregninger, må virksomheten identifisere de riktige dataene fra både interne og eksterne kilder.

Fra et KPI-perspektiv handler det om å generere mest mulig faste og forutsigbare inntekter. Derfor er det viktig å identifisere punktet i salgsprosessen der man går fra å være i salgsposisjon til der man er sikker på at avtalen går igjennom.

Når bedriftens systemer integreres, vil dataflyten lettere bli tilgjengelig og du får utnyttet potensialet i dem. Skybaserte systemer blir som oftest enkelt integrert via API’er, mens hos jordbaserte løsninger settes det opp flyt ved for eksempel bruk av filoverføringer. Når bedriften kombinerer data fra HR, finans og CRM kan du blant annet beregne intern performance, salg per kunde i tillegg til prosjektresultat, for å nevne noe. Mange virksomheter benytter også eksterne datakilder for å hente ut live data til sine prognoser – for eksempel finanstransaksjoner, direkte oljepris, eller værdata.

Prosessen er en reise, ikke en sprint! Finansielle virksomheter og avdelinger bør ikke la perfeksjon stå i veien for det gode når man beveger seg mot å oppnå automatisering av KPI’er.

 

Automatisering og AI bidrar til å optimalisere økonomiske prosesser

Mens de fleste bedrifter fortsatt er i det eksperimentelle stadiet, begynner automatisering å komme til sin rett i finansprosesser, som å utnytte OCR (Optical Character Recognition)-teknologi for å skanne fakturaer og automatisere andre leverandørgjeld-prosesser. Kjente større bedrifter utnytter ulike skyapplikasjoner for å automatisere godkjenningsflyter rundt fakturering, og kan dermed redusere antall ansatte. Investeringskostnaden som følger ved effektivisering og automatisering kan altså på den andre siden redusere lønns- og administrasjonskostnadene i en bedrift.

Les mer om elektronisk fakturahåndtering ->

 

Fremgangen skjer trinnvis

Prosessen er en reise, ikke en sprint! Finansielle virksomheter og avdelinger bør ikke la perfeksjon stå i veien for det gode når man beveger seg mot å oppnå automatisering av KPI’er.

Å forstå hvordan man definerer et minimumskrav til levedyktig beregning kan fortsatt gi fordeler med automatisering. Det krever at datafangstprosessene er godt definert og satt opp for å sikre at data er av høyeste kvalitet som igjen fører til nøyaktige KPIer. 

Brukes det tid på å garantere at de riktige valideringene er på plass i forkant av prosessen, sikrer du god datakvalitet. Prioritering er sentralt. Det handler om å først finne ut hva du ønsker å måle!

Exsitecs egenutviklede plattform, Uniifire Insights er integrert med Power BI, og gir din bedrift mulighet til å utnytte potensialet i virksomhetens data. Hent informasjon fra flere datakilder og visualiser dem i fine rapporter og dashboards. Data hentes fra Visma .net ERP, 24SevenOffice, Tripletex, PowerOffice Go og eventuelt andre ERP- og operasjonelle systemer. Våre konsulenter bistår deg med å finne den riktige løsningen for ditt behov!

Les mer om Uniifire Insighst ->

 

La oss foreta en analyse av din bedrifts prosesser og systemer. Vi gir deg råd hvordan din bedrift kan få bedre innsikt og kontroll – og hvordan prosessene kan automatiseres og forenkles.  
Spar tid, og gi rom for å ta gode beslutninger.
Ta kontakt med oss for en prat

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Kontakt forfatteren
Mona Bokneberg
Mona Bokneberg