Svein Jørgen Haugen
Svein Jørgen Haugen
Kontakt meg

Salgsrådgiver Spend Management

Reduser feil og øk produktiviteten med automatisert fakturahåndtering

Reduser feil og øk produktiviteten med automatisert fakturahåndtering

Ineffektiv arbeidsflyt i kombinasjon med menneskelige feil er vesentlige faktorer som bidrar til høye kostnader og økt tidsbruk ved håndtering av innkommende fakturaer.
Ved å automatisere fakturahåndteringsprosessen reduseres kostnadene per fakturabehandling, arbeidsflyten effektiviseres og feil minimeres. 

I dette blogginnlegget forteller vi om fordelene du får ved å implementere en løsning for å automatisere fakturahåndteringen.

God lesning!

 

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Hvor mye tid og penger bruker din bedrift på å håndtere innkommende fakturaer?

Noen estimater viser at gjennomsnittskostnaden per innkommende faktura er rundt 100 kroner, mens andre estimater viser en enda høyere kostnad. Erfaringsmessig brukes det i snitt 8 minutter på behandling av hver faktura. Med andre ord er det både kostbart og tidkrevende.

Ineffektiv arbeidsflyt i kombinasjon med menneskelige feil er vesentlige faktorer som bidrar til den høye kostnaden og tidsbruken. Ved å automatisere fakturahåndteringsprosessen økes effektiviteten i arbeidsflyten, feil som oppstår i den manuelle håndteringen minimeres og kostnadene reduseres.  

Test hvor mye du kan spare med vår ROI-kalkulator for fakturahåndtering!


Hva er automatisert fakturahåndtering?

Automatisert fakturahåndtering utnytter kunstig intelligens (AI) til å følge, håndtere og prosessere innkommende fakturaer. Den er bygget på automatiseringsprogramvare for å håndtere arbeidsflyt og overta repeterende, ofte monotone, oppgaver. AP (Accounts Payable) automatiseringsprogramvaren behandler både digitalefakturaer, pdf-fakturaer og papirfakturaer.


Bedre kontroll med automatisert fakturahåndtering

Bedrifter i alle størrelser er sårbare mot menneskelig svikt når det gjelder fakturahåndtering. Ved å automatisere denne prosessen reduserer du feil, sparer tid og øker lønnsomheten.
Automatisert fakturahåndtering lar deg enkelt digitalisere og følge fakturaer i deres livsløp. Håndterer du mange kontrakter og kontantstrømmer må du kanskje forholde deg til både papirfakturaer og digitale fakturaer? Manuell prosessering av papirfakturaer gjør bedriften sårbar mot kostbare menneskelige feil og potensielle fakturasvindelforsøk. Bedrifter som bruker Medius AP Automation har eliminert disse risikofaktorene og manuell punching av data er historie.

 

Abonner på Økonombloggen

 

Automatisk fakturamatching

En annen fordel med å digitalisere fakturahåndteringen og relaterte dokumenter er fakturamatching. Denne enormt tidkrevende og monotone jobben automatiseres bort, og feil knyttet til manuell matching av faktura mot innkjøpsordre reduseres betraktelig. Dette resulterer i økt effektivitet, da de som tidligere utførte denne manuelle jobben nå i stedet kan bruke tiden på  strategisk viktige og verdiskapende oppgaver.


Spor prestasjonene

Med Medius AP Automation får du også sporing og analyser av data relatert til fakturahåndteringen. Du får enklere oversikt over kontantstrømmer og kan tidlig identifisere innsparingsmuligheter, for eksempel med å få rabatter fra leverandører ved tidlig betaling. I dette scenarioet vil du ikke bare spare bedriften din for penger, men også opprettholde et godt forhold til dine leverandører. Utnytt dataene dine slik at du kan ha fokus på flaskehalser og forbedre flyten i fakturahåndteringen.

Medius AP Automation benytter kunstig intelligens (AI) for å strømlinjeforme prosessene. Den fanger opp, tolker, digitaliserer og behandler fakturaer elektronisk, uavhengig av format. Gjennom et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt, kompatibelt og velfungerende på tvers av flere enheter, bidrar Medius til sømløs bruk av automatisert fakturabehandling.
Målet er å bistå deg og din bedrift med å følge og overvåke fakturaprosessen i tråd med de KPI'er og benchmarks som er viktige for dere.

 

Hvorfor Medius?

  • Håndterer alle fakturaformater, både digitalefakturaer, pdf-fakturaer og papirfakturaer.
  • Fakturafangstprogramvaren leser og håndterer både på hode- og linjenivå. Dette forbedrer arbeidsflyten ved at dere sparer tid og reduserer feil.
  • Utnytter det siste innen AI og maskinlæring for å redusere feil, øke produktivitet og prognostisere salg. AI og maskinlæring gjør at systemet blir smartere for hver faktura den tolker og prosesserer.
  • Er en veldig intuitivt og brukervennlig løsning, slik at du raskt og enkelt kommer i gang med effektiviseringen.
  • En skybasert løsning som kan integreres mot mange ulike ERP-systemer, blant annet Visma, Oracle og SAP. Har dere flere enn ett ERP system er heller ikke det noe problem.

Les mer om Medius AP Automation


Lurer du på om din bedrift kan dra fordeler av Medius AP Automation?

Prøv vår ROI-kalkulator!
Den gir deg en pekepinn på om dette vil være besparende for dere med hensyn til både tid og penger. Eller du kan ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så ser vi på det sammen.

Abonner på Økonombloggen

Kontakt forfatteren
Svein Jørgen Haugen
Svein Jørgen Haugen

Salgsrådgiver Spend Management