Laura Landmark
Laura Landmark
Kontakt meg

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence

Å skape en kultur for innsikt

Å skape en kultur for innsikt
Det er viktig å bygge en innsiktskultur i organisasjonen. Bruk av moderne teknologi og BI løsninger kombinert med å engasjere medarbeiderne med sine unike perspektiv, vil avdekke skjulte mønstre og identifisere ulike trusler og muligheter.
Det er systemene som gir oss data, men det er menneskene som gir oss innsikt. I dette blogginnlegget belyser vi flere ulike perspektiv av å bygge en innsiktskultur.
God lesning!

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

 

Med dagens høye tempo i forretningsverden kan vi ikke undervurdere betydningen av å utnytte tilgjengelig informasjon for å få innsikt og ta bedre beslutninger. Med ny teknologi og løsninger som Power BI og OneStop Reporting er det nå enklere å fange opp, behandle og visualisere store mengder data. Med mange års erfaring innen businessområdet innsikt kan vi bekrefte den transformative innvirkningen disse verktøyene har på bedrifter. Imidlertid er ikke teknologi alene løsningen på organisatorisk innsikt; det er bare et verktøy, et middel til å nå et mål.

Les mer om Business Intelligence

 

Etabler en innsiktskultur

Hovedutfordringen for CFO’er i dag er ikke å implementere disse verktøyene i organisasjonen, men å etablere en kultur som bruker innsiktene disse verktøyene gir på en god og effektiv måte. Vi liker å forestille oss informasjonsflyten i en organisasjon som en dynamisk toveis gate – den beveger seg opp og ned, frem og tilbake. Dette skaper et miljø hvor alle er både forbrukere og bidragsytere til innsikt, som igjen fremmer en følelse av delt ansvar og forståelse.

Ved å engasjere ulike personer, hver med sitt unike perspektiv, avdekkes skjulte mønstre, ulike trusler og muligheter identifiseres, og både kort- og langsiktig strategi formes. Ved å omfavne denne innsiktskulturen føler de ansatte seg mer involvert og investert i, som igjen fører til økt tillit til organisasjonen og ledelsen.

Etter vår erfaring er åpne og samarbeidsorienterte diskusjoner den beste måten å utvinne dyp innsikt fra dataen. Teamarbeid, i ordets rette forstand. Ved å engasjere ulike personer, hver med sitt unike perspektiv, avdekkes skjulte mønstre, ulike trusler og muligheter identifiseres, og både kort- og langsiktig strategi formes. Ved å omfavne denne innsiktskulturen føler de ansatte seg mer involvert og investert i, som igjen fører til økt tillit til organisasjonen og ledelsen.

Men reisen mot å bygge denne innsiktskulturen er ikke helt uten utfordringer. En overraskende stor mengde bedrifter sliter fortsatt med å etablere en solid grunnmur av rapporter og dashbord. Dette understreker betydningen av det viktige og grunnleggende arbeidet som trengs for å legge den nødvendige teknologiske infrastrukturen som letter arbeidet med effektiv datatilgang og -deling.

 

Abonner på Økonombloggen

 

Humaniser innsiktsprosessen

Når det grunnleggende er på plass, må organisasjonen fokusere på å 'humanisere' innsiktsprosessen. Det er stor verdi i å gå ut av siloer, sette til side hierarkiske barrierer, og la tverrfunksjonelle team delta i «innsikts-samtalen». Denne tilnærmingen fører ikke bare til en rikere innsikt, men fremmer også en sterkere organisasjonskultur preget av samarbeid, åpenhet og inkludering.

De forstår at mens maskiner er uovertrufne i behandlingskraft, gir det menneskelige sinns unike evne til å syntetisere, forestille seg og drømme, innsikten en kontekst og et formål.

De mest sofistikerte organisasjonene har allerede funnet denne balansen. De bruker teknologi som ryggraden i innsiktsfunksjonen, men anerkjenner at det er det menneskelige elementet som til slutt driver dype, meningsfulle innsikter. De forstår at mens maskiner er uovertrufne i behandlingskraft, gir det menneskelige sinns unike evne til å syntetisere, forestille seg og drømme, innsikten en kontekst og et formål.

 

Teknologi og menneskelig forbindelse

Fremtidens CFO’er bør derfor fremme denne innsiktskulturen, som verdsetter både sofistikerte moderne BI-verktøy og kraften i menneskelig samarbeid. Det er denne krysningen av teknologi og menneskelig forbindelse som hjelper bedrifter til å være smidige, motstandsdyktige og et skritt foran. Når vi dykker inn i denne datadrevne æraen, la oss huske følgende: 
Det er systemene som gir oss data, men det er menneskene som gir oss innsikt.

Er du en CFO som er interessert i å utforske mulighetene med å implementere teknologi som et hjelpeverktøy i din organisasjon? Eller har du bare har lyst til å ha en uformell prat om hvordan vi kan navigere i denne datadrevne verden sammen? Vi vil gjerne høre fra deg.

Vi i Exsitec er her for å hjelpe deg med å finne balansen mellom teknologi og menneskelig forbindelse, slik at vi sammen kan bygge en kultur av innsikt. 

La oss sammen navigere i denne datadrevne fremtiden og skape organisasjoner som er drevet av både teknologisk effektivitet og menneskelig innsikt. Laura, laura.landmark@exsitec.no tar gjerne en uformell prat.

 

Les mer i guiden, alt om beslutningsstøtte 

 

Abonner på Økonombloggen

BI
Kontakt forfatteren
Laura Landmark
Laura Landmark

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence