Laura Landmark
Laura Landmark
Kontakt meg

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence

Endringer i økonomisjefens arbeidshverdag de siste 15 år

Endringer i økonomisjefens arbeidshverdag de siste 15 år

Arbeidshverdagen til økonomisjefen/CFO'en har blitt betydelig endret de siste 15 årene.
Endringene har gått i takt med samfunnsutviklingen, og økonomisjefene må forholde seg til den teknologiske utviklingen og big data, globalisering, finansiell krise og regulering, samt bærekraft, miljøøkonomi og atferdsøkonomi.

I dette innlegget har vi fokusert på noen av de mest vesentlige endringene som har skjedd, og hvordan dette har påvirket og endret arbeidshverdagen til nåværende og fremtidige økonomisjefer/CFO'er.

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

 

Tidligere hadde økonomsjefene/CFO'ene ansvar for virksomhetens finanser, utarbeidelse av regnskapsrapporter og håndtering av skattemessige forpliktelser. Nå er økonomisjefens/CFO'ens rolle endret i takt med samfunnsutviklingen. Den økonomiske verden har blitt mer kompleks med globalisering, den teknologiske utviklingen har vært signifikant, og etter finanskrisen i 2008 ble lovreguleringene mye strengere. De siste årene har vi også sett konsekvensene av en pandemi og politisk ustabilitet i verden.

Vi har fokusert på noen av de viktigste endringene i økonomisjefens/CFO'en arbeidshverdag, hvorfor de har skjedd og hvordan de må jobbe annerledes enn før basert på disse endringene.

ABONNER PÅ ØKONOMBLOGGEN

 

Teknologisk utvikling

Fremskritt innen teknologi har hatt en stor innvirkning på økonomers arbeidshverdag. Vi har tilgang til bedre dataverktøy og programvare som gjør det lettere å analysere store datasett og utføre komplekse beregninger. Automatisering og kunstig intelligens har også påvirket økonomiske analyser og modellering.

 

Big Data

Mengden tilgjengelig data har eksplodert de siste årene. Økonomer kan nå få tilgang til store datasett fra ulike kilder, inkludert økonomiske indikatorer, forbrukeratferd, sosiale medier og annen informasjon som kan brukes til å forstå økonomiske trender og ta bedre beslutninger.

 

Globalisering

Globaliseringen har akselerert de siste årene, og økonomer arbeider ofte med globale økonomiske spørsmål. Vi må forstå og vurdere de internasjonale økonomiske forholdene, inkludert handelspolitikk, internasjonal finans og valutakurser. Globaliseringen har også ført til både større konkurranse og flere muligheter i arbeid med internasjonale prosjekter.

 

Finansiell krise og regulering

Den globale finanskrisen i 2008 hadde en dyp innvirkning på økonomien og økonomers arbeidshverdag. Etter krisen har det blitt innført strengere regulering og tilsyn av finanssektoren, og økonomer spiller en viktig rolle i å forstå og implementere disse reguleringene for å sikre finansiell stabilitet.

 

Bærekraft og miljøøkonomi

Økende bevissthet om klimaendringer og miljøspørsmål har ført til at økonomer i økende grad jobber med bærekraftige økonomiske modeller og politikk. De må vurdere og kvantifisere miljøpåvirkningen av økonomiske beslutninger og utvikle strategier for å oppnå bærekraftig vekst.

 

Økt fokus på atferdsøkonomi

Forståelsen av økonomisk atferd har utviklet seg, og atferdsøkonomi har blitt grunnleggende i økonomisk analyse. Økonomer tar nå hensyn til psykologiske faktorer og irrasjonell atferd hos mennesker i sine modeller og teorier.

 

Fleksible arbeidsordninger og fjernarbeid

Teknologiske fremskritt har også gjort det lettere for økonomer å jobbe utenfor tradisjonelle kontormiljøer. Fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger har blitt mer utbredt.

 


Kort oppsummert kan vi si at en økonomisjef/CFO sin rolle er blitt mer strategisk, teknologidrevet og, ikke minst, utfordrende!

 

Les om de moderne og skybaserte ERP-systemene Business NXT og Visma net ERP.
Eller er du kanskje interresert i å lese mer om ESG og bærekraft?

 

ABONNER PÅ ØKONOMBLOGGEN

Kontakt forfatteren
Laura Landmark
Laura Landmark

Teamleder og rådgiver innen BI, Business Intelligence