Exsitec Norge
Exsitec Norge
Kontakt meg

Eksperter på forretningssystem og digitalisering

Automatiske betalinger og Touchless bankhåndtering

Automatiske betalinger og Touchless bankhåndtering

Med Visma.net AutoPay kan du eliminere manuelle steg for å sende og ta imot betalinger og kontoutdrag.

Visma.net AutoPay gir deg en effektivisert flyt der inn- og utbetalninger kan håndteres direkte i ditt ERP-system. Med integrasjonen til Visma.net ERP, Visma Business eller Visma Global hjelper AutoPay din bedrift å redusere tid på administrasjon, betalinger og avstemminger mot banken.  

 

Abonnere på Økonombloggen

FORDELER MED BETALINGER VIA AUTOPAY

1. Tidsbesparing

Ingen flere tidkrevende trinn med administrasjon av bankfiler eller manuelle betalinger. AutoPay betyr at arbeidsflyten er automatisert og du trenger ikke engang å logge inn i banken, du har kobling til banken direkte i ditt forretningssystem Visma.net ERP, Visma Business eller Visma Global!

 

2. Automatikk

ERP-systemet oppdateres helt automatisk, hvilket betyr at leverandørfakturaer stenges og betalinger bokføres direkte når de trekkes fra banken. Til og med kundeinnbetalinger kan matches automatisk mot kundefakturaer. Daglige valutakurser importeres og du får en bankkontoavstemming direkte i ditt ERP-system.

 

3. Sikkerhet

Med en direktekobling til banken minimerer du risikoen for manuelle feiltastinger. Du kan granske alle utgående betalinger direkte i ERP-systemet for full kontroll i realtid. Innlogging skjer med obligatorisk og smidig to-faktors-autentisering. 

 

LES MER OM VISMA.net AUTOPAY

 

Visma.net AUTOPAY  

  • Autopay håndterer automatisk inn- og utbetalinger til og fra ARP-systemene Visma Business, Visma Global og Visma.net ERP.
  • Elektronisk kontoutdrag; Kundefaktura matches, leverandørbetalinger tilbakerapporteres og  øvrige banktransaksjoner kan håndteres med bankregler.
  • Effektive bankavstemminger med aktuell status på kontantstrømmen og de seneste beløpene i realtid.
  • Sikker betalingshåndtering med to-trinns autentisering der dere bestemmer hvem som kan godkjenne betalinger.
  • Mulighet for å sette opp parametere for utbetalinger og få varsel om avvik.
  • Sammen f.eks Visma.net AutoInvoice eller Medius AP Automation kan dere på kort tid nå en mye høyere grad av Touchless i leverandørfakturahåndteringen.
  • Betal kun for det antall leverandørbetalinger som sendes.
  • Visma.net Autopay har funksjonalitet for betaling til utland. Agioen eller disagioen blir også bokført automatisk!

     

Kontakt oss gjerne om oppsett eller for mer informasjon!

 

Abonnere på Økonombloggen
Kontakt forfatteren
Exsitec Norge
Exsitec Norge

Eksperter på forretningssystem og digitalisering