Lønn i skyen

– For oss gikk overgangen fra Huldt & Lillevik til Payroll veldig greit. All data på ansatte og firmabiler med mer fulgte med over, og importen fra forsystemet med alle kostnadsbærere fungerte som det skulle.

Murmester Stryken og Gudbrandsen AS utfører mur, puss og flisarbeider. I august 2021 ble bedriften kjøpt opp av Håndverksgruppen. Bedriften har 28 ansatte og har kontor og lager i Kjennergrinda 4 på Liertoppen mellom Drammen og Oslo.

Fra gammelt til nytt system

Når ditt lønnssystem er i ferd med å fases ut, så er det lurt å starte tidlig med å gå over på ny løsning. Hos murmester Stryken og Gudbransen brukte de Huldt & Lillevik og var klar for å gå over på nytt system i god til før gammelt legges ned.

For Berit Bekken i Exsitec var samarbeidet med Nina Frogner, regnskapssjef i Stryken og Gudbrandsen, en fryd. Når Berit møter kunder som skal lære seg helt nye ting og kunden sier "Dette kan vi, dette har vi vært borti før." Da er det gull!

Nina hadde kjennskap til Visma.net fra før av og kjente igjen hvordan det var å jobbe i skyen. Ikke bare med lønn, men med andre typer systemer i Visma.net verden. Det gjør jo at oppgavene er mye mer intuitive.

Verdt å merke seg er at arbeidsmetodikken er annerledes i et helt nytt skysystem. Det å opprette lønnsarter og andre oppgaver som skulle gjøres til neste opplæringssesjon, gikk som jo som smurt, forteller Berit Bekken.

"For oss gikk overgangen fra Huldt & Lillevik til Payroll veldig greit. Alle data på ansatte, firmabiler osv fulgte med over, og importen fra forsystemet med alle kostnadsbærere fungerte som det skulle" forteller Nina Frogner.

 

Dato, dato, dato!

Berit Bekken forteller generelt om implementering av Visma.net Payroll: Det er to ting og merke seg; datostyring og retroaktive handlinger. Kanskje det kan være litt skremmende når man stopper opp og tenker at nå skal jeg gjøre noe som styres av en dato, og hva gjør jeg da?

Nesten alt styres av dato. Hvis en ansatt har startet i midten av måneden, så tar systemet hånd om dette fordi du setter inn en startdato. Du skal alltid tenke på dato når du gjøre en endring i Payroll. Dato, dato, dato!

Utbetaling av lønn gjøres enkelt gjennom Autopay med automatisk opplastning slik at man slipper å sende og hente opp manuelt i nettbanken. Veiviseren i Payroll viser enkelt gangen i lønnskjøringen, og kommer med nyttige tips underveis, supplerer Nina Frogner.

 


«Vi fikk god oppfølging fra Exsitec som sikret at systemet ble satt opp slik at lønnskjøringen ble riktig fra første stund»

 

Første lønnskjøring - hva nå?

Overgangen fra Huldt&Lillevik til Payroll gikk veldig greit. Alle data på ansatte, firmabiler osv fulgte med over, og importen fra forsystemet med alle kostnadsbærere fungerte som det skulle.

Ting går mye mer automatisk. Oppgaver som tidligere har blitt gjort i forhold til å gjøre endringer på lønnskjøringer og sende til til Altinn går automatisk i Payroll. Man må jo selvfølgelig gjøre noe selv, men oppgaver som er avhengig av hverandre går mye mer automatisk. 

De ansatte er mye mer involvert i lønnskjøring, da de har oversikt over fravær, ferie og lønnsutbetalinger på appen Employee.

 

«Utbetaling av lønn gjøres enkelt gjennom Autopay med automatisk opplastning slik at man slipper å sende og hente opp manuelt i nettbanken. Veiviseren i Payroll viser enkelt gangen i lønnskjøringen, og kommer med nyttige tips underveis", forteller Nina Frogner som er Regnskapssjef i Stryken og Gudbransen AS»

https://www.exsitec.se/hubfs/Norge/Profilbilder%20webp%20Norge/Mats%20Abrahamsen.webp

Mats Abrahamsen

Salgsrådgiver ERP

Spør meg om løsningen!