ProfitbaseRiskManagement-illustration-white-500px

 

Certified Partner Profitbase

Profitbase Risk Management

Et komplett risikostyringssystem som hjelper deg med å beskytte bedriftens verdier og eiendeler.

Identifiserer og klassifiserer risiko

Profitbase Risk Management hjelper deg med å identifisere potensielle risikoer og trusler som kan påvirke virksomheten din. Dette gir deg muligheten til å planlegge for og håndtere disse risikoene på en effektiv måte.

Bedre beslutninger

Med Profitbase Risk Management får du bedre informasjon og innsikt om de potensielle risikoene du står overfor, og hjelper deg med å ta bedre beslutninger om hvordan du skal håndtere dem.

Reduserer tap og skade

Profitbase Risk Management hjelper deg med å redusere tap og skade ved å identifisere og håndtere risikoer på en proaktiv måte, før de utvikler seg til en større krise..

 

 

 

Få et helhetlig overblikk over risikoeksponeringer og forutse problemer før de oppstår

Med Profitbase Risk Management kan du forutse mulige problemer og kriser, samt jobbe effektivt med å minimere skadeomfanget - før det inntreffer. 

Profitbase Risk Management kan hjelpe deg med å identifisere ineffektive prosesser og rutiner som kan føre til tap eller risikoer. Ved å eliminere disse ineffektivitetene kan du øke effektiviteten og produktiviteten i virksomheten din.

Profitbase-skjermbilde

 

 

 

6 ting du vil like med Profitbase Risk Management

Klassifisering

Identifiser, registrer og klassifiser de risiko som dukker opp og er relevante å ta høyde for og jobbe med. Definer ulike kategorier av risiko, slik at dere enkelt kan jobbe videre med risikonivåer og risikoberegning.

Risikoberegning

Beregn ulike risikonivåer basert på sannsynlighet og påvirkning. Når du har definert de ulike risikoscenariene er det enklere å beregne risiko og være konsekvent i bruken av risikonivåer. 

Skadebegrensning

Ved å ha gode rutiner i bunn, som klassifisering av risiko, korrekte definisjoner, risikoberegning og deretter en beredskaps- og responsplan på plass vil du automatisk ha redusert behovet for en krisehåndtering.

Handlingsplaner

Du kan legge inn ulike handlingsplaner med spesifikke oppgaver basert på hvilken risiko/krise som oppstår.  Når en krise oppstår kan du overvåke fremdriften av krisehåndteringen direkte i handlingsplanen.

Konsolidering

Se det store bildet ved å konsolidere alle risiko på tvers. Konsolider risikoer i kategorier for å se samspillet mellom individuelle risikoer eller få en oversikt over den økonomiske konsekvensen for en risiko kategori.

Rapportering

Du får den innsikten du trenger med de gode rapportene i løsningen. Med rett innsikt kan du ta bedre og mer effektive beslutninger. Du kan blant annet kombinere sannsynligheten og virkningen av like risiko i en risikomatrise.

risiko-domino

Risikostyring

Hva er det og hvilke fordeler får du?

Risikostyring er prosessen med å identifisere, evaluere og håndtere risikoer som kan påvirke en virksomhet eller organisasjon. Formålet med risikostyring er å redusere eller eliminere potensielle tap eller negative konsekvenser som kan oppstå som følge av disse risikoene.

Et risikostyringssystem hjelper deg med å strukturere og overvåke potensielle risikoer. Det gir deg en god arena for oppfølging av planer for å redusere risikoen, begrense skadevirkningene og øke muligheten til å lykkes.

I dette blogginnlegget går vi dypere inn på hva risikostyring er og hvilke fordeler du får ved å benytte et risikostyringssystem.

 


Hvorfor Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

I over 20 år har Exsitec hjulpet bedrifter med å digitalisere sin virksomhet for å nå sine ambisjoner. Med kombinasjonen nordens største traineeprogram og markedets mest erfarne eksperter har vi sammen med våre kunder gjennomført et tusentalls vellykkede leveranseprosjekter.

web-ball-prize

 

Langsiktige
kunderelasjoner

Vi jobber med langsiktige kunderelasjoner ved å ta ansvar før, under og etter leveransen. Med en engasjert support, proaktiv forvaltning og kontinuerlig inspirasjon skaper vi verdi på både kort og lang sikt. Sammen leverer vi løsninger som utgjør en forskjell i kundens virksomhet.

web-ball-intagration - cog wheel

 

En fungerende helhet

Med å kombinere utvalgte system og tjenester til en fungerende helhet skaper vi forutsetninger for hver kunde til å nå sine ambisjoner. Med bærekraftige integrasjonsløsninger og skreddersydde systemtilpasninger med brukeren i fokus sørger vi for at systemene fungerer sammen

Profitbase VAR partner siden 2022

Vi er stolte av å ha vært VAR partner (Value Added Reseller) siden 2022, med flere didikerte og sertifiserte konsulenter og rådgivere.

VAR partner 2022 - Profitbase

 

Profitbase VAR partner 2023

 

ProfitbasePlanner-illustration-white-300px

Profitbase Planner

Budsjettering og prognostisering på en bedre og enklere måte.

Med Profitbase Planner får du en kraftig standardisert budsjett- og prognoseløsning med mulighet for skreddersydde modeller..

LES MER->

ProfitbaseConsolidation-illustration-white-300px

 

Profitbase Consolidation

Konsolideringssystemet for raskere og mer nøyaktig grupperapportering.

Automatiser hele konsolideringsprosessen fra A til Å med interne elimineringer, allokeringer, valutaomregninger og fullstendig anskaffelsesberegninger.

LES MER->

Web ball - Håkon Staff

 

 

Har du spørsmål til Profitbase Risk Management? Håkon svarer gjerne på dine spørsmål.