Gjesteblogg - Profitbase
Gjesteblogg - Profitbase
Kontakt meg

Kunsten å være på forfoten med fremtidsrettet økonomistyring

Kunsten å være på forfoten med fremtidsrettet økonomistyring

Denne uken er det gjesteblogger Stig Roar Sandvik, CEO i Profitbase, som gir oss innsikt i hvordan vi skal være best rustet mot en uforutsigbar fremtid.

God lesning!

 

På hvilket tidspunkt er det viktigst å se i krystallkulen? Det er når ting er usikkert. I det lange løp har ikke bedrifter livets rett om de ikke klarer å forholde seg til at verden endrer seg raskere og raskere.

 

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Økonomi- og regnskapsavdelingen blir ofte sett på som bedriftens historikere, som dokumenterer fortiden og rapporterer på historiske data. Det er ikke få timer som brukes på å få på plass disse analysene. Dette er fordi bedriftens historiske data er essensielt for å få innsikt i om en har fått uttelling for tid og penger brukt, og aktiviteter selskapet har investert i.

 

Men hva med fremtidsutsiktene?

Med stadig mer turbulente forhold har økonomisjefer og økonomiavdelinger vært under økende press om å ta steget videre fra historiker-rollen. Selv om det er viktig å lære av historien, kan ikke fortiden endres. Det er bare fremtiden vi kan gjøre noe med. Derfor er forventningene fra CEO og styret at økonomifunksjonen må bli mer strategisk, og spille en aktiv rolle i verdiskapningen.

Tradisjonelt sett har budsjettet vært brukt for å gi et bilde av fremtiden. Men i en stormfull og uforutsigbar verden opplever mange at budsjettene er utdatert omtrent før året har begynt. Forutsetningene en la til grunn i perioden september-november, har blitt utdatert lenge før en er tilbake på kontoret etter nyttårsaften. Fra der og ut er det bare avviksrapportering mot et budsjett hvor avstanden til faktiske forhold og virkeligheten blir større for hver uke.

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Bedriftene vi i Profitbase jobber med har innsett at ting skjer for fort til at de bare kan kjøre en budsjett- og prognoseoppdatering i halvåret. CEO, styret, eiere og banken krever at det rapporteres mye oftere for å få overblikk over situasjonen, og et fremtidsbilde på hvordan ting kommer til å utvikle seg.

Dette førte til at vi selv måtte snu oss rundt, og endret vår misjon fra «better information faster» til «better decision faster». For å levere verdi til økonomiavdelingen, måtte vi omstille oss fra å fokusere på innsikt om fortiden, til scenariotenkning og grunnlag for beslutninger som må tas for framtiden.

Og det mangler ikke akkurat på beslutninger som må tas til viktige spørsmål som:

«Må vi permittere?»

«Kan vi unngå permitteringer?»

«Må vi be banken om lån?»

«Hvor mye må vi låne?»

 

Bedrifter og CFO-er som gikk inn i pandemi, energikrise, krig og galopperende prisnivåer med gode systemer på plass var bedre rigget for å kunne ta kjappe og gode beslutninger tidlig nok. Det samme kan ikke sies om de som stod uten systemer og måtte dra seg gjennom dette med manuell tallknusing. Mange av disse ble tvunget til å ta beslutninger på magefølelse fremfor data fordi de ikke hadde tid til å fremskaffe dataene de trengte.

Hvis alt er så uforutsigbart, hvorfor er det vits å planlegge?

Så er det helt legitimt å spørre seg: Hvis alt er så uforutsigbart, hvorfor er det vits å planlegge? Her kan en lett si seg enig med bokseren Mike Tyson som en gang sa: “Everyone has a plan until they get punched in the mouth.”

Men det er nettopp derfor det er viktig å planlegge: fordi alt kan endre seg. En må skille mellom begrepene plan og planlegging. Planer endres. Planlegging handler om å være god på å se inn i krystallkulen og være i stand til å snu seg rundt for å tilpasse seg en ny realitet. Da må en kanskje ha mer enn en krystallkule også. På den måten kan du se på de forskjellige scenariene du kan tenke deg realistisk sett kan skje.

Fremtidsrettet økonomistyring gjør at virksomheten kan være på forfoten. Det gir muligheter til å ikke bare punche tall, men å bidra til lønnsom verdiskaping og navigere bedriften gjennom stormen mot en mer lønnsom fremtid.

Les om det kraftfulle og fleksible budsjett- & prognosesystemet Profitbase Planner->

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Kontakt forfatteren
Gjesteblogg - Profitbase
Gjesteblogg - Profitbase